Mobile Network

Noya has over 10 years experience in Cellular network planning,optimization, implementation, product supplying and consultancy. We also offer complete solutions such as software, competance development services and contractor services. We provide services in different countries such as Turkey, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Iraq, Ukraine, Tajikistan by cooperation with Ericsson.

Noya, hücresel şebekelerle ilgili, planlama, optimizasyon, uygulama, ürün tedariki ve danışmanlık konularında 10 yıllık tecrübeye sahiptir. Aynı zamanda, yazılım, eğitim, kontrat servisleri gibi komple çözümler de sunmaktadır. Noya Ericsson ile işbirliği yaparak; Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Ukrayna ve Tacikistan’da Ericsson bu servisleri üretmektedir.